Gabriel Ittner

Timetable

Timetable

  • 09/08/2015 17:09

Timetable là ứng dụng trực quan trên Google Play để quản lý cuộc sống hàng ngày. Lưu lại thời gian biểu và tất cả các tác vụ như bài tập hoặc bài kiểm tra. Người dùng chỉ việc nhập một lần bởi Timetable sẽ đồng bộ qua tất cả các thiết bị Android. Bạn thường xuyên quên thu nhỏ âm lượng điện thoại. Không vấn đề gì bởi ứng dụng này sẽ tự động tắt âm lượng điện thoại trong các tiết học.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com