Galassia Studios

Jungle Counter Strike Commando

Jungle Counter Strike Commando

  • 14/08/2015 22:29

Jungle Counter Strike Commando cho Android là game bắn súng góc nhìn người thứ nhất hấp dẫn. Trong game này, người chơi sẽ vào vai một tay súng nhận nhiệm vụ tiêu diệt kẻ địch và bảo vệ đất nước.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com