Galia Aviram

Huge Face Booth Lite

Huge Face Booth Lite

  • 08/08/2015 14:53

Trải nghiệm ứng dụng chỉnh sửa ảnh vui nhộn trên iPhone/iPad với Huge Face Booth Lite for iOS.


Custom Frames Lite

Custom Frames Lite

  • 08/08/2015 14:21

Biến những bức ảnh cá nhân thành tác phẩm nghệ thuật và trang trí đặc sắc với phần mềm Custom Frames Lite for iOS.


Color Camera FX HD

Color Camera FX HD

  • 08/08/2015 14:04

Biến hóa với những gam màu độc đáo với ứng dụng Color Camera FX HD for iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com