Gambit

Burrrn

Burrrn

  • 28/07/2015 16:53

Burrrn là phần mềm ghi đĩa miễn phí, dễ sử dụng, lại gọn nhẹ.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com