Gamblus LLC

Camera Mic

Camera Mic

  • 07/08/2015 04:36

Camera Mic 1.1 là ứng dụng chụp hình bằng âm thanh qua micro, cho phép bạn kích hoạt camera và chụp hình bằng cách gõ nhẹ lên micro của máy, micro của tai nghe hoặc bằng bất cứ âm thanh nào phát ra từ bên ngoài, ví dụ như một cái búng tay. Khi âm thanh bên ngoài đạt tới một độ lớn nhất định thì máy sẽ chụp hình ngay tức khắc.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com