Game Hive Publisher

Tap Titans

Tap Titans

  • 13/08/2015 11:55

Trong thế giới bị tàn phá bởi ác quỷ Titans, bạn mang nhiệm vụ cao cả là chiến đấu để tiêu diệt hết bọn ma quái đồng thời khôi phục hòa bình, trật tự thế giới.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com