GameHouse

Cake Mania – Main Street Lite

Cake Mania – Main Street Lite

  • 12/08/2015 17:39

Tiếp nhận quản lý một tiệm bánh với rất nhiều niềm vui thú vị trong game quản lý Cake Mania for Android. Giúp Jill và bạn bè của cô mua sắm, mở, quản lý và nâng cấp 4 cửa hàng độc đáo của cô. Nướng bánh, trang trí hoa và rất nhiều công việc khác trong 100 level có nhịp độ cao.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com