Gareth Vaughan

The TV Show Quiz

The TV Show Quiz

  • 05/08/2015 22:55

The TV Show Quiz for iOS là phần mềm kiếm tra kiến thức về các show truyền hình tại Mỹ trong vòng 6 thập ký qua.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com