GasBuddy.com

GasBuddy – Find Cheap Gas

GasBuddy – Find Cheap Gas

  • 08/08/2015 00:58

GasBuddy sử dụng GPS trên thiết bị di động của bạn và dữ liệu các trạm xăng mới nhất để giúp bạn xác định vị trí bán xăng với giá thấp nhất trong khu vực. Đây là tiện ích miễn phí với khả năng tiết kiệm tiền bạc cho bạn trong thời gian dài.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com