GateGuru Inc

GateGuru, feat. Airport Maps

GateGuru, feat. Airport Maps

  • 08/08/2015 15:06

GateGuru for Android là ứng dụng du lịch hàng đầu, bao gồm 204 sân bay ở Mỹ, Canada, Châu Âu, Châu Á và Úc. Ứng dụng này được tạo ra với mục đích phụ vụ người dùng như một nguồn thông tin quý giá từ giây phút bạn lên máy bay cho tới giây phút tới điểm cần đến. GateGuru cho phép xem hành trình trên Tripit và KAYAK, thời gian chờ đợi ở sân bay và xem danh sách cửa hàng đồ ăn, cửa hàng và các dịch vụ khác, bao gồm hơn 35,000 review và lời khuyên cùng hơn 10,000 bức ảnh từ những người dùng khác đã chụp ở sân bay, thiết bị và tiện nghi ở sân bay.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com