GEAK

GEAK Camera

GEAK Camera

  • 11/08/2015 00:27

GEAK Camera là ứng dụng chụp và chỉnh sửa ảnh dựa trên công nghệ OpenGL, GEAK Camera cung cấp cho bạn những bộ lọc thời gian thực mạnh mẽ. Một giao diện sáng và dễ sử dụng cho phép bạn có được những bức ảnh đẹp chỉ trong nháy mắt vào bất cứ địa điểm và thời gian nào.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com