Genie9 LTD

G Cloud Backup

G Cloud Backup

  • 09/08/2015 23:53

Sao lưu và bảo vệ các tin nhắn SMS, danh sách liên lạc, bản ghi các cuộc gọi, dữ liệu, cài đặt, ảnh, file nhạc và video ở một nơi an toàn với G Cloud Backup for Android.


Zoolz Viewer

Zoolz Viewer

  • 09/08/2015 13:10

Mang các file, ảnh, nhạc đi bất kỳ đâu với ứng dụng Zoolz Viewer for Android. Zoolz là giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp sao lưu, nén, quản lý dữ liệu và cộng tác làm việc bằng cách sao lưu Windows PCs và các điểm lưu trữ trên Servers, External drives, Network để dễ dàng truy cập hoặc chia sẻ chúng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com