Genius Media Group, Inc.

Genius — Song Lyrics & More

Genius — Song Lyrics & More

  • 18/09/2015 11:01

Genius – Song Lyrics & More cho Android ứng dụng cung cấp lời bài hát miễn phí cho người dùng Android. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp vô số các thông tin khác liên quan đến bài hát đó như ca sỹ thể hiện, tác giả, ý nghĩa bài hát, vv.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com