George CL

Crazy Dentist – Fun games

Crazy Dentist – Fun games

  • 09/08/2015 13:31

Mọi người đều không muốn phải đến gặp bác sỹ nha khoa một chút nào cả. Vậy gặp mặt bác sỹ răng trong game thì sao? Trong Crazy Dentist for iOS, bác sỹ gặp một chút vấn đề về thần kinh. Vậy, ông ta gặp vấn đề như nào? Hãy chơi game để biết được sự thú vị của bác sỹ này.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com