geoWaggle, LLC

MamaBear Family Safety

MamaBear Family Safety

  • 09/08/2015 14:11

MamaBear Family Safety for Android cung cấp cho người dùng các thiết bị Android một ứng dụng quản lý và bảo vệ địa điểm cho gia đình một cách an toàn, miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com