GetData Software

CRW Repair

CRW Repair

  • 31/07/2015 10:38

CRW Repair phục hồi các tập tin CRW (tập tin .crw) bị hỏng hoặc bị lỗi. Các tập tin được phục hồi sau đó được lưu lại như một tập tin CRW bình thường.


X3F Repair

X3F Repair

  • 31/07/2015 10:33

X3F Repair sẽ cho phép bạn nhanh chóng mở và sửa chữa các file X3F bị lỗi hoặc bị hư hỏng.


Burn My Files

Burn My Files

  • 31/07/2015 09:23

Burn My Files ghi trực tiếp vào đĩa CD hoặc DVD.


Repair My Word

Repair My Word

  • 20/07/2015 15:21

Repair My Word sẽ khôi phục những file Microsoft Word bị hư hỏng. Nó sẽ khôi phục lại những file văn bản được tạo ra bởi Microsoft Word 6.0, Word 95, 97,…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com