Ghost Squared

Ghost Commander File Manager

Ghost Commander File Manager

  • 09/08/2015 21:47

Ghost Commander File Manager là ứng dụng quản lý file phổ biến. Có 2 bảng để người dùng quản lý file. Không giống với các ứng dụng quản lý file khác, ứng dụng này copy và chuyển các file giữa 2 bảng. Rất nhiều người cho rằng cách này tiện lợi hơn nhiều so với các bước copy và dán.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com