Giago Software Ltd

tìm hình

tìm hình

  • 29/10/2015 12:01

Image Search là ứng dụng tìm kiếm ảnh hoàn hảo, cho phép người dùng khám phá và tải về những hình ảnh yêu thích từ Picasa, Flickr, Twitpic, Imgur và Google.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com