Giant_land

Mini Karaoke

Mini Karaoke

  • 08/08/2015 10:19

Đây là máy hát karaoke mini đầu tiên dành cho di đọng, với ứng dụng này, bạn có thể hát các bài hát karaoke ngay trong chiếc Android của mình mà không cần phải vào hàng, điều kiện duy nhất là bạn phải có các file mp3.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com