Gina Trapani

Better Gmail

Better Gmail

  • 09/07/2015 09:08

Better Gmail sẽ đem đến cho Gmail những gì mà người dùng đã mong đợi từ lâu: tích hợp với dịch vụ Google Reader và còn rất nhiều tùy biến thú vị khác nữa.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com