Ginger Labs

Notability

Notability

  • 07/08/2015 05:42

Notability là ứng dụng tích hợp đầu tiên dành cho thiết bị iPad để tạo ghi chú và link với các bản ghi âm thanh. Công cụ này hỗ trợ tất cả các nhu cầu ghi chú của bạn như chữ viết tay, chú thích PDF, xử lý văn bản,… để tạo ra những ghi chú rõ ràng, nhanh chóng và đơn giản.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com