GinLemon

Smart Launcher 3

Smart Launcher 3

  • 10/08/2015 06:08

Smart Launcher 2 là một ứng dụng khởi chạy được cải tiến, mang thiết kế nhỏ gọn, tốn ít tài nguyên cùng giao diện người dùng thân thiện. Chương trình này cho phép bạn khởi động bất kỳ ứng dụng chỉ với một vài thao tác.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com