Giorgi Dalakishvili

Better Open With

Better Open With

  • 26/09/2015 07:00

Better Open With là công cụ hữu ích, cho phép người dùng Android truy cập nhanh các ứng dụng trên thiết bị. Giờ đây, bạn không phải mất thời gian chạm để chọn giữa Always (luôn luôn) và Only once (chỉ một lần), thay vào đó là sử dụng ngay ứng dụng mà bạn muốn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com