Giorgi Otiashvili

Icons Skins 2 for iPhone FREE

Icons Skins 2 for iPhone FREE

  • 05/08/2015 09:16

Icons Skins Free for iOS cung cấp cho người dùng một kho hình nền và skin đẹp mắt, hiện đại và hoàn toàn miễn phí để tùy biến cho màn hình iPhone, iPad và iPod Touch.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com