GiPNETiXX

Escape the Mansion

Escape the Mansion

  • 12/08/2015 14:37

Game thử thách gây nghiện hoàn toàn mới cho tất cả mọi người – Escape The Mansion for Android. Mang lại cho người chơi tòa lâu đài bí ẩn với rất nhiều thử thách trí tuệ tuyệt vời và game mini phổ biến.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com