giraone

Secret Safe Password Manager

Secret Safe Password Manager

  • 09/08/2015 21:09

Lưu trữ mật khẩu và bí mật bao gồm giải pháp sao lưu an toàn (ZIP với mã hóa AES 256)


Encryption Manager

Encryption Manager

  • 08/08/2015 15:49

Quản lý file cho các dữ liệu quan trọng bằng thuật toán mã hóa AES. Encryption Manager là ứng dụng quản lý file, cung cấp cách an toàn để giữ các file với dữ liệu quan trọng được mã hóa bằng thuật toán AES và lưu trên thẻ nhớ SD.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com