girlsapp4.us

Christmas Wallpapers.

Christmas Wallpapers.

  • 05/08/2015 09:28

Tùy biến màn hình chính và màn hình khóa của iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn bằng bộ sưu tập hình nền đậm chất Giáng Sinh và năm mới mang tên Christmas Wallpapers for iOS.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com