Gismart

Real Guitar Free

Real Guitar Free

  • 16/08/2015 00:39

Real Guitar Free for iOS là ứng dụng giúp bạn tự học ghita tại nhà hoàn toàn miễn phí với hướng dẫn trực quan và dễ sử dụng trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com