Glarysoft

Glary Utilities

Glary Utilities

  • 10/07/2015 11:18

Glary Utilities cho phép người dùng dọn dẹp ổ đĩa, sửa chữa, tăng tốc, bảo vệ và tối ưu hóa hệ thống máy tính hoàn toàn miễn phí


Glary Disk Explorer

Glary Disk Explorer

  • 28/07/2015 11:38

Glary Disk Explorer là một công cụ tiện dụng giúp tìm ra những tập tin và thư mục chiếm nhiều không gian lưu trữ nhất.


Glary Disk Cleaner

Glary Disk Cleaner

  • 22/07/2015 17:24

Glary Disk Cleaner là tiện ích miễn phí giúp bạn giải phóng không gian bộ nhớ bằng cách xóa các tập tin không cần thiết.


Glary Tracks Eraser

Glary Tracks Eraser

  • 22/07/2015 17:07

Glary Tracks Eraser xóa tất cả các dấu vết hoạt động của bạn, bao gồm cả lịch sử và cookie của trình duyệt để bảo vệ danh tính và ngăn chặn theo dõi.


Glary Utilities Pro

Glary Utilities Pro

  • 10/07/2015 11:39

Glary Utilities Pro là một ứng dụng hữu ích dễ sử dụng để hỗ trợ người dùng nhanh chóng sửa chữa lỗi registry, dọn dẹp máy tính…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com