Glazer-Kennedy Insider's Circle, LLC

GKIC iMarket

GKIC iMarket

  • 05/08/2015 00:12

GKIC iMarket for iPad là ứng dụng quản lý và phát triển tiếp thị doanh nghiệp, hữu ích và hoàn toàn miễn phí trên máy tính bảng iPad.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com