GLI

3nana Reader

3nana Reader

  • 06/08/2015 16:29

3nana Reader là sản phẩm ứng dụng trên iPad cho phép người dùng đọc các tạp chí hay nhất tại thị trường Việt Nam trên hệ thống tạp chí điện tử 3nana.vn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com