Glide 

Glide – gửi tin nhắn video

Glide – gửi tin nhắn video

  • 09/08/2015 12:19

Glide cho Android là phần mềm cho phép người dùng có thể gửi tin nhắn video cho bạn bè, người thân của mình hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com