Glide

Glide – Live Video Messenger

Glide – Live Video Messenger

  • 07/08/2015 03:16

Glide for iOS là một công cụ hữu ích giúp bạn gửi tin nhắn video hoàn toàn miễn phí. Với nó, bạn có thể vừa chat với bạn bè của mình qua video và gửi tin nhắn đồng thời. Bên cạnh đó, nó có thể phát tin nhắn video cho bạn bè ngay lập tức. Nếu có sẵn video, bạn có thể trò chuyện trong thời gian thực.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com