Global effect

Automatic Call Recorder

Automatic Call Recorder

  • 09/08/2015 10:54

Automatic Call Recorder là ứng dụng Android có khả năng tự động ghi lại nội dung các cuộc điện thoại di động và cho phép người dùng nghe lại bất kỳ lúc nào bạn muốn. Giờ đây, bạn không còn phải bận tâm tới việc việc ghi âm nữa bởi các cuộc gọi đến và đi đều được tự động ghi âm lại, cho phép người dùng nghe lại chúng bất cứ lúc nào. Khi muốn kiểm tra lại nội dung một cuộc gọi quan trọng, kiểm tra trí nhớ, phân biệt đúng sai hoặc khi quên một ghi chú quan trọng nào đó, ứng dụng này sẽ rất tiện ích bởi nó cho phép nghe lại những cuộc gọi đã ghi.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com