Glorylogic

True Burner

True Burner

  • 30/07/2015 09:01

True Burner là một ứng dụng mạnh mẽ được thiết kế để ghi đĩa thông thường như sao lưu, tạo hoặc sao chép dữ liệu, music, audio MP3, đĩa DVD-Video.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com