Glympse

Glympse – Share GPS location

Glympse – Share GPS location

  • 09/08/2015 14:46

Glympse cho Android là ứng dụng cho phép bạn chia sẻ địa điểm của mình một cách dễ dàng và tiện lợi.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com