GoKids!

Học màu sắc cho trẻ em

Học màu sắc cho trẻ em

  • 26/08/2015 10:04

Learning colors for kids là một ứng dụng dạy bé phân biệt màu sắc rất thú vị, tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 2.3 trở lên và miễn phí trải nghiệm.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com