Golden Gate Trade Services Joint Stock Company

G-People

G-People

  • 29/07/2015 12:41

G-People là ứng dụng của Golden Gate Restaurant Group, Tập đoàn sở hữu nhiều chuỗi nhà hàng nổi tiếng như SumoBBQ, Kichi-Kichi, Vuvuzela, GoGi House, Ashima, Daruma…


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com