GoldenShores Technologies, LLC

Brightest Flashlight Free ®

Brightest Flashlight Free ®

  • 08/08/2015 04:38

Brightest Flashlight Free là một ứng dụng nhỏ gọn và hoàn toàn miễn phí, sẽ biến chiếc điện thoại android của bạn thành một chiếc đèn pin phát sáng để sử dụng trong những điều kiện ánh sáng yếu.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com