GoldWave

GoldWave

GoldWave

  • 06/08/2015 14:38

GoldWave là một chương trình chỉnh sửa âm thanh kỹ thuật số chuyên nghiệp và đã được nhiều người dùng trên thế giới đánh giá cao.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com