GordonEdwards.net LLC

Scanner Radio

Scanner Radio

  • 09/08/2015 08:08

Scanner Radio for Android là ứng dụng giúp người dùng nghe audio trực tiếp từ hơn 4.100 đài tin tức, đài thời tiết, đài radio bán chuyên trên khắp thế giới (ưu tiên ở nước Mỹ và Úc) ngay trên điện thoại của bạn.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com