Gpc

Super Manager 3.0

Super Manager 3.0

  • 10/08/2015 01:47

Super Manager là công cụ quản lý hệ thống rất mạnh mẽ dành cho Android. Phần mềm này thường được cập nhật và thêm tính năng mới. Nếu muốn sử dụng phiên bản cũ, bạn không nên cài đặt cập nhật. Đây là phiên bản miễn phí đầy đủ chức năng. Nếu muốn, bạn có thể quyên góp tiền cho nhà sản xuất. 


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com