Graphilos Studio

ePub Reader for Android

ePub Reader for Android

  • 08/08/2015 04:39

Phần mềm miễn phí này làm cho điện thoại Android của bạn trở thành một trình đọc ePub. Nó quản lý các tập tin. EPub nhập từ thẻ SD hoặc tải về từ các trang web, và cho phép bạn đọc chúng bằng cách lật trang như sách, hoặc bằng cách duyệt như xem các trang web. Phần mềm này không bị ràng buộc vào bất kỳ cửa hàng sách hoặc thư viện trực tuyến. Ngoài ra, nó cung cấp cho bạn một số liên kết trang web để tải về các file ePub DRM. Nếu bạn đã quen thuộc với trình duyệt web, phần mềm có quyền chức năng cho phép bạn đọc các chương như các trang web.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com