Great Bytes Software

Battery Genie

Battery Genie

  • 10/08/2015 06:11

Battery Genie là ứng dụng theo dõi mức độ pin điện thoại và tự động thông báo khi cần sạc.


DynamicNotifications

DynamicNotifications

  • 10/08/2015 04:33

DynamicNotifications for Android cho phép bạn nhận các thông báo quan trọng khi màn hình tắt. Khi nhỡ cuộc gọi hoặc nhận được tin nhắn, email mới, hiển thị sẽ phát sáng một cách kín đáo cho bạn biết mà không cần phải mở khóa thiết bị. Hầu hết các điện thoại chỉ có thông báo LED nhưng lại không cho bạn biết điều gì về thông báo đến. Với DynamicNotifications, người dùng có thể quyết định ngay trong trường hợp quan trọng.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com