GreenCod Apps

Pinball Deluxe

Pinball Deluxe

  • 11/08/2015 04:41

Pinball Deluxe là một trò chơi pinball miễn phí cho thế giới di động. Nó chạy trên Android (2.1 và cao hơn) và có đồ họa đẹp. Thậm chí chạy trên máy tính bảng độ phân giải gốc.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com