GRETECH JAPAN CORPORATION

GOM Remote

GOM Remote

  • 08/08/2015 08:28

GOM Remote for Android là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí cho phép người dùng kết nối thiết bị Android với máy tính qua một liên kết không dây và điều khiển các chương trình GOM Media Player, GOM Audio và PowerPoint trên máy tính từ xa.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com