GreyThinker

Tasker On Calendar

Tasker On Calendar

  • 09/08/2015 22:44

Auto Task Free (Cal Commander) là công cụ cải tiến được thiết kế để hỗ trợ bạn kiểm soát hoạt động điện thoại của bạn thông qua Google Calendar trên đó.


Extreme Call Blocker

Extreme Call Blocker

  • 09/08/2015 21:29

Chặn tất cả các cuộc gọi không mong muốn, bảo vệ message cá nhân, đảm bảo quyền riêng tư cao nhất. Ứng dụng này tương thích đầy đủ với Android 2.3 (Gingerbread). Đã được kiểm tra trên Nexus S, Droid X, HTC EVO 4G, HTC EVO Shift, HTC EVO 3D, Samsung Captivate. Người dùng điện thoại HTC phone hãy bật “HTC mode” trong “Application Configuration”.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com