Grolux2 Productions inc.

Moment Catcher

Moment Catcher

  • 05/08/2015 18:20

Moment Catcher for iOS mang đến cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một trải nghiệm ứng dụng quay và chia sẻ video độc đáo, chưa có từng có trên cửa hàng App Store.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com