Groopic Inc.

groopic

groopic

  • 10/08/2015 20:53

Đã bao giờ bạn để ý thấy bức ảnh nhóm của mình thường thiếu đi người chụp? Groopic for Android sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách bao gồm cả người chụp vào tất cả các bức ảnh nhóm. Không còn phải nhờ người khác chụp hoặc đặt giá chụp nữa. Với Groopic, các bức ảnh giờ đây sẽ có đầy đủ tất cả mọi người.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com