groosoft

Blueprint (iOS Mockup)

Blueprint (iOS Mockup)

  • 08/08/2015 10:29

Công cụ tuyệt vời này sẽ giúp người sử dụng cài đặt nhanh chóng không chỉ màn hình iOS, mà bao gồm cả bản đồ quy trình làm việc cho thấy các màn hình liên quan đến nhau trong một ứng dụng như thế nào. Blueprint được tạo ra để dành cho các nhà thiết kế iOS làm việc cùng với khách hàng của họ để có thể nhanh chóng mô phỏng hình ảnh và cảm nhận từ thiết kế giao diện người dùng iOS. Ngoài ra, tất cả thành phần của giao diện chuẩn iOS đều được thể hiện trên các nút bấm, thanh công cụ, thanh tab và bảng biểu.


Scrapnote Lite (Web, PDF, YouTube and Images)

Scrapnote Lite (Web, PDF, YouTube and Images)

  • 08/08/2015 01:18

Scrapnote Lite for iPad cung cấp cho người dùng các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch một ứng dụng thiết kế sổ lưu bút viết tay tuyệt đẹp, đa chức năng và hoàn toàn miễn phí.


Mở ứng dụng

Tìm kiếm và nháy kép để mở ứng dụng vừa tải về.

Cấp quyền

Nhấn 'Yes' hoặc 'Run' để cấp quyền cài đặt ứng dụng.

Cài đặt

Làm theo hướng dẫn để cài đặt ứng dụng trên máy.

Đối tác

Đối tác của DownloadVn.com